Αγγλικά

Fig. 15(b) shows the y-displacements of the model, all displacements are in the same direction, 8TMD, 4TMDx3 and 2TMDx3 give the smallest displacements values, the y-displacements are bigger in SSI, 2TMD, and 4TMD top group system, the foremost of the TMDs system groups reduction is nearly 2.4 times than SSI case, but all results are close in its values.

Ελληνικά

Το σχήμα 15 (b) δείχνει τις μετακινήσεις γ του μοντέλου, όλες οι μετατοπίσεις είναι στην ίδια κατεύθυνση, 8TMD, 4TMDx3 και 2TMDx3 δίνουν τις μικρότερες τιμές μετατοπίσεων, οι μετατοπίσεις γ είναι μεγαλύτερες στο SSI, 2TMD και 4TMD top group system , η μείωση των ομάδων συστημάτων TMDs είναι σχεδόν 2,4 φορές μεγαλύτερη από την περίπτωση SSI, αλλά όλα τα αποτελέσματα είναι κοντά στις αξίες της.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)