Αγγλικά

This kind of lending happens in relation to those things which are dealt in by weight, number, or measure. For the giving of those things makes us generic creditors, since the very way in which they are used requires generic rather than specific repayment. But in the case of other things, we cannot become generic creditors, for the reason that without the creditor's consent one thing cannot be given in discharge for another

Ελληνικά

Αυτό το είδος δανεισμού συμβαίνει σε σχέση με εκείνα τα πράγματα που αντιμετωπίζονται κατά βάρος, αριθμό ή μέτρο. Διότι η παροχή αυτών των πραγμάτων μάς καθιστά γενικούς πιστωτές, αφού ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται απαιτεί γενική και όχι ειδική αποπληρωμή. Αλλά στην περίπτωση άλλων πραγμάτων, δεν μπορούμε να γίνουμε γενικοί πιστωτές, για το λόγο ότι χωρίς τη συγκατάθεση του πιστωτή ένα πράγμα δεν μπορεί να χορηγηθεί ως απαλλαγή για ένα άλλο

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)