Αγγλικά

“A deposit ought to be returned at that place in which, in the absence of fraud on the part of him with whom it was deposited, it is now to be found; where, in fact, it was deposited makes no difference. The same is to be said generally of all good faith actions. But it must be said that if the plaintiff wants the property to be conveyed to Rome at his own expense and risk, he is to be heard, since this is also covered by the action for production.”

Ελληνικά

«Ένα κατάθεση θα έπρεπε να επιστραφεί σε εκείνο το μέρος στο οποίο, ελλείψει απάτης εκ μέρους αυτού στον οποίο κατατέθηκε, θα βρίσκεται τώρα. όπου στην πραγματικότητα κατατέθηκε δεν έχει καμία διαφορά. Το ίδιο πρέπει να ειπωθεί γενικά για όλες τις ενέργειες καλής πίστης. Πρέπει όμως να ειπωθεί ότι εάν ο ενάγων θέλει να μεταφερθεί το ακίνητο στη Ρώμη με δικά του έξοδα και ευθύνη, πρέπει να ακουσθεί, αφού και αυτό καλύπτεται από την αγωγή παραγωγής».

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)