Αγγλικά

1.4 1.4 Active participation in the completion of projects: 1.SCCM Efficient Patch Management. 2.Certs Improve procedure/documents and Automation for managing certificates. 3.From Entrust Pooling Account and Internal CA in 2022 590 new certs will be created and renewed to appropriate sites. 4.Antivirus/Defender Upgrade roll-out.For these projects there should be participation in: 5.Implementation/Rollout Defender 6.Written procedure for antivirus checks and reports.(Symantec and Defender) 7.Specification analysis. 8.Determination of technical development points. 9.Internal technical coordination.¨ 10.Support.

Ελληνικά

1.4 1.4 Ενεργή συμμετοχή στην ολοκλήρωση έργων: 1.SCCM Αποτελεσματική διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. 2.Certs Βελτιώνουν τη διαδικασία/έγγραφα και τον Αυτοματισμό για τη διαχείριση των πιστοποιητικών. 3. Από το Entrust Pooling Account και την Internal CA το 2022 590 νέα πιστοποιητικά θα δημιουργηθούν και θα ανανεωθούν σε κατάλληλες τοποθεσίες. 4.Ανάπτυξη Antivirus/Defender Upgrade.Για αυτά τα έργα θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σε: 5.Implementation/Rollout Defender 6.Γραπτή διαδικασία για ελέγχους και αναφορές προστασίας από ιούς.(Symantec και Defender) 7.Ανάλυση προδιαγραφών. 8.Καθορισμός σημείων τεχνικής ανάπτυξης. 9.Εσωτερικός τεχνικός συντονισμός.¨ 10.Υποστήριξη.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)