Αγγλικά

1.5 Compliance with Group IT's "contractual" commitments to the business units & subsidiaries,regarding the Availability of Systems and IT Services and the seamless resolution of PC user requests expressed by: 2 .By continuously monitoring the KPIs and Business SLA thresholds (Total 99% and Partial 98.5%) that have been defined and agreed upon for the 64 Group IT Services and their applications. 3. By reducing the number of aging requests by 10% (IT requests fulfillment or incidents) based on the metrics of these Procedures. 4. By achieving the average time to resolve the unavailability incidents which must be less than 30 minutes on a monthly basis.

Ελληνικά

1.5 Συμμόρφωση με τις «συμβατικές» δεσμεύσεις πληροφορικής του Ομίλου προς τις επιχειρηματικές μονάδες και τις θυγατρικές, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και Υπηρεσίες πληροφορικής και την απρόσκοπτη επίλυση των αιτημάτων χρηστών Η/Υ που εκφράζονται από: 2 .Με συνεχή παρακολούθηση των ορίων KPI και Business SLA (Σύνολο 99% και Μερικό 98,5%) που έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί για τις 64 Υπηρεσίες Πληροφορικής του Ομίλου και τις εφαρμογές τους. 3. Μειώνοντας τον αριθμό των αιτημάτων γήρανσης κατά 10% (εκπλήρωση αιτημάτων πληροφορικής ή περιστατικά) με βάση τις μετρήσεις αυτών των Διαδικασιών. 4. Με την επίτευξη του μέσου χρόνου επίλυσης των περιστατικών μη διαθεσιμότητας που πρέπει να είναι μικρότερος από 30 λεπτά σε μηνιαία βάση.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)