Αγγλικά

1.4 Active participation in the completion of projects: 1.SCCM Efficient Patch Management. 2.Tectia Upgarde. 3.Observe It upgarde. 4.Written and keeping record of ftp generated in Asset book. 5.Asset registry and Asset book for all workloads. 6.Specification analysis. 7.Determination of technical development points. 8.Internal technical coordination. 9.Implementation. 10.Support.

Ελληνικά

1.4 Ενεργή συμμετοχή στην ολοκλήρωση έργων: 1.SCCM Αποτελεσματική διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. 2.Tectia Upgarde. 3. Παρατηρήστε το upgarde. 4. Γραπτή και τήρηση αρχείου ftp που δημιουργείται στο βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 5. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων και βιβλίο περιουσιακών στοιχείων για όλους τους φόρτους εργασίας. 6.Ανάλυση προδιαγραφών. 7.Καθορισμός σημείων τεχνικής ανάπτυξης. 8.Εσωτερικός τεχνικός συντονισμός. 9.Εφαρμογή. 10.Υποστήριξη.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)