Αγγλικά

1.5 The management of requests which it undertakes to process, should be performed end-to-end. If the participation of other groups is required, there should be cooperation in order to achieve the common goal.With proper monitoring it should be able to report the status of the tasks being performed throughout the progress of the request. In addition, there should be a 15% increase in productivity in request management and daily task fulfillments during the year

Ελληνικά

1.5 Η διαχείριση των αιτημάτων που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, θα πρέπει να γίνεται από άκρο σε άκρο. Εάν απαιτείται η συμμετοχή άλλων ομάδων, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου. Με σωστή παρακολούθηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει την κατάσταση των εργασιών που εκτελούνται σε όλη την εξέλιξη του αιτήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 15% στη διαχείριση αιτημάτων και στην καθημερινή εκπλήρωση εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Αγγλικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)